MISSIE

Ons is Trots Oppad .... Met Jesus In Ons Hart!

VISSIE

Die Sentrum vir Kinderopleiding, Liefde en Sorg.

PRI-PRIMER (VOORSKOOL)

3 - 6 jaar

Etes word verskaf

Opvoedkundige program                              

Klein Klasse

Ruim buite speel area

Christelike skool

Buitemuurse aktiwiteite

NASKOOL

Studie-metodes

Naskool grens aan die laerskool

Middagete

Kinders wissel tussen skool en naskoolse aktiwiteite sonder om besige strate oor te steek 

Gestruktureerde Huiswerk program/tyd

Buitemuurse aktiwiteite